Opći uvjeti poslovanja

 

BEEPING WEB d.o.o.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZA POTROŠAČE

PRIJE KORIŠTENJA OVE WEB-STRANICE https://www.beeping.hr/  („WEB-STRANICA“) POZORNO PROČITAJTE OPĆE UVJETE POSLOVANJA („OPĆI UVJETI“). KORIŠTENJEM OVE WEB-STRANICE IZRIČITO PRISTAJETE NA OVE Opće uvjete. OVU WEB-STRANICU KORISTITE NA VLASTITU ODGOVORNOST. KORIŠTENJE OVE WEB-STRANICE U SUPROTNOSTI S NJEZINOM NAMJENOM JE ZABRANJENA, PRI ČEMU JE NAMJENA DEFINIRANA KAO POSREDOVANJE IZMEĐU KORISNIKA I IZVOĐAČA NA PODRUČJU DEZINFICIRANJA I ČIŠĆENJA KUĆANSTAVA I SLIČNIH USLUGA.

ZA DODATNA OBJAŠNJENJA OVIH Općih uvjeta, KORISTITE SLJEDEĆE KONTAKTNE PODATKE:

Adresa: BEEPING WEB d.o.o. za usluge, Zaharova 3, 10000 Zagreb,

Telefon: 095 3534 574

Adresa elektronske pošte: info@beeping.hr 

BEEPING WEB d.o.o. („Beeping Web“) zadržava pravo izmijeniti, dopuniti ili odstraniti dijelove ovih Općih uvjeta.

Beeping Web NE NUDI USLUGE DEZINFICIRANJA I ČIŠĆENJA NITI ZAPOŠLJAVA PROFESIONALNE ČISTAČE. Beeping Web UPRAVLJA MREŽNOM PLATFORMOM Beeping (https://www.beeping.hr/) KOJA JE NAMIJENJENA POSREDOVANJU USLUGA DEZINFICIRANJA I ČIŠĆENJA IZMEĐU POSJETITELJA MREŽNE PLATFORME Beeping I PROFESIONALNOG KVALIFICIRANOG ČISTAČA.

Pojmovi

U ovom Općim uvjetima koriste se sljedeći pojmovi: 

„Davatelj“ ili „Beeping Web“

BEEPING WEB d.o.o. za usluge, Zaharova 3, 10000 Zagreb, Matični broj subjekta: 081068049, OIB: 61232743025, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

„Opći uvjeti“                                                                                                                         Opći uvjeti poslovanja Davatelja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača, preporukama Hrvatske gospodarske komore, međunarodnim kodeksima za elektroničko poslovanje i uređuju odnose između Davatelja i Korisnika i njihova prava i obveze.

„Beeping“                                                                                                                              Mrežna platforma (https://www.beeping.hr/) kojom upravlja Davatelj i preko koje Davatelj nudi Usluge, omogućuje naručivanje Usluga i predstavlja sredstvo za komunikaciju između Korisnika i Izvođača, putem koje se Korisnik i Izvođač dogovaraju o terminu i opsegu izvršenja Usluge.

„Korisnik“                                                                                                                              Fizička osoba – posjetitelj mrežne platforme Beeping koji unese podatke u sklopu registracije te može u sljedećem koraku izvršiti rezervaciju i plaćanje Usluge.

„Izvođač“                                                                                                                              Educirani čistač koji izvršava djelo za ime i za račun Davatelja.

„Narudžba“                                                                                                                           Mrežni obrazac na platformi Beeping (ili drugi postupak, odnosno način odobren od strane Davatelja) u kojem Korisnik navede svoje podatke i druge informacije u vezi s naručivanjem Usluge.

„Kupnja“                                                                                                                                Predaja narudžbe ili rezervacija termina, koja se izvršava klikom na gumb „NARUČI ČIŠĆENJE”

„Usluga“                                                                                                                                Profesionalno dezinficiranje i čišćenje kućanstva, pri čemu su radovi koji su uključeni u opseg Usluge detaljno pobrojen u točki 3.2, a radovi koji su izrijekom isključeni iz Usluge detaljno su pobrojeni u točki 3.4 ovih Općih uvjeta. Osim kad je to izrijekom isključeno, Uslugom se smatra i Dodatna Usluga, detaljno uređena u točki 3.3 ovih Općih uvjeta.

„Dodatne Usluge“                                                                                                               Uz Uslugu posebno izabrane Usluge, koje su detaljno uređene u točki1.3 ovih Općih uvjeta.

„Beeping pretplata“                                                                                                            Redovito pružanje Usluga u obliku pretplatničkog odnosa za najmanje jedno (1) čišćenje mjesečno, uz Ugovornu obvezu u trajanju od minimalno tri (3) mjeseca.

 1. Korisnik
 2. Registracija. Korisnik se prije Kupnje mora registrirati na mrežnoj platformi Beeping. Registracija se vrši unosom podataka (ime, prezime, e-mail, telefon, poštanski broj, mjesto, lozinka) ili preko prijave putem Facebook ili Google računa, odnosno profila. Registracija označava prvi upis u bazu podataka, u koju Korisnik upisuje tražene podatke, ovisno o tipu registracije. Nakon registracije Korisnik će zaprimiti povratni e-mail s važećim korisničkim imenom (koje može biti jednako e-mail adresi Korisnika) i lozinkom, kojima pristupa svojem korisničkom profilu. Korisnički profil nije prenosiv na treće osobe. Svaki Korisnik smije imati samo jedan korisnički profil. Davatelj ima pravo po vlastitom nahođenju odbiti, odnosno spriječiti registraciju Korisnika, osobito u slučaju postojanja sumnje zlouporabe ili namjere uzrokovanja štete mrežnoj platformi Beeping i/ili Davatelju.
 3. Prijava. Prijava se razlikuje od registracije i znači da su svi potrebni podatci već upisani u bazu podataka te je za svaki daljnji uvid u poslovanje upisati samo korisnički ime i lozinku koje odredi Korisnik u fazi registracije.
 4. Odgovornosti i obveze Korisnika. Korisnik je odgovoran za:
 5. navođenje točnih i istinitih podataka u postupku registracije – Korisnik snosi sve posljedice koje nastanu zbog unosa pogrešnih podataka (npr. Izvođač zbog pogrešno navedenih podataka o adresi dođe na pogrešnu adresu i tome slično).
 6. priopćavanje želja i točnih podataka Izvođaču – Korisnik će pri ispunjavanju Narudžbe na mrežnoj platformi Beeping, točno navesti svoje želje vezane uz Usluge (Izvođaču će priopćiti točne podatke potrebne za pružanje Usluga), kao i možebitne neuobičajenosti (npr. prljavština koja prelazi okvire uobičajenog redovitog dezinficiranja i čišćenja i slično).
 7. osiguravanje tekuće vode i određene opreme – Korisnik će Izvođaču osigurati pristup tekućoj vodi i usisavač.
 8. osiguranje pristupa na lokaciju – Korisnik će Izvođaču osigurati nesmetan pristup do lokacije izvršenja Usluge.
 9. sigurnost prostora – Korisnik je dužan osigurati da su prostori u kojima se izvodi dezinficiranje i čišćenje sigurni za dezinficiranje i čišćenje te da se u njime ne nalaze opasni predmeti ili opasne okolnosti, koje bi mogle uzrokovati opasno radno okruženje za Izvođača.
 10. pravodobno i pravilno reklamiranje Usluge i/ili ulaganje prigovora protiv primljenog računa – Korisnik se obvezuje da će reklamacije i pritužbe, sukladno točki 5.3 ovih Općih uvjeta, bez odgode dostaviti na e-mail: info@beeping.hr (posljedice nepravilnog ili nepravodobnog podnošenja prigovora ili reklamacije snosi Korisnik),
 11. Pravilno i pravodobno obavješćivanje Davatelja o oštećenjima i nepravilnostima – Korisnik je dužan Davatelja obavijestiti o oštećenjima koje su nastale pri izvođenju Usluge i možebitnim drugim nepravilnostima koje je uočio nakon izvršenja Usluge, najkasnije u roku od dvadeset četiri (24) sata nakon izvršenja usluge.
 12. Korisnički profil. Korisnik može u svako doba pristupiti svome korisničkom profilu i izmijeniti podatke u njemu. Korisniku su u korisničkom profilu u svako doba dostupni podatci o naručenim i već izvršenim Uslugama.
 13. Zabrana pristupa mrežnoj platformi Beeping – Davatelj zadržava pravo da Korisniku onemogući i/ili zabrani pristup mrežnoj platformi Beeping, u slučaju da uoči kršenje zakona, drugih propisa ili ovih Općih uvjeta od strane Korisnika te u tom slučaju ima pravo izbrisati korisnički profil Korisnika. Takvom Korisniku nije dopušteno otvoriti novi korisnički profil, odnosno može mu se onemogućiti pristup novom korisničkom profilu.
 14. Platforma Beeping kao isključivi način Kupnje i Narudžbe – Kupnja i Narudžba Usluga koje izvršavaju Izvođači vrši se isključivo putem platforme Beeping. Korisnik se obvezuje da neće mimo Davatelja, neposredno ili posredno, s Izvođačem dogovarati poslovne odnose u bilo kojem obliku u kojem bi Izvođač za Korisnika izvodio Usluge mimo Davatelja. U slučaju da Izvođač izvrši Uslugu mimo korištenja platforme Beeping, Korisnik je dužan Davatelju na prvi poziv platiti za izvršenu Uslugu, kao da je naručena putem platforme Beeping.
 15. Usluge
 16. Način izvođenja. Izvođači izvode Usluge u ime i za račun Davatelja. Izvođači Usluge i Dodatne Usluge izvode samostalno. Izvođenje Usluge u odnosu na korisnika ne može se smatrati radnim odnosom.
 17. Usluga profesionalnog čišćenja domaćinstva može obuhvaćati:
 18. Kupaonica/e i sanitarije:
 19. Čišćenje WC-školjke (uklanjanje vodenog kamenca i mokraćnog kamenca), bidea, umivaonika, tuš kade/kade i četke za WC s posudicom
 20. Brisanje prašine s vidljivih površina
 21. Čišćenje ogledala i svjetala
 22. Vanjsko čišćenje ormarića
 23. Čišćenje tuš kabine, odnosno kade, uključujući slavine (vodeni kamenac)
 24. Usisavanje i pranje podova
 25. Čišćenje podnog sifona, ako je na vidljivom mjestu (uklanjanje kose i prljavštine)
 26. Čišćenje donjih dijelova čepova u umivaoniku, bideu, tuš kadi i kadi
 27. Pražnjenje koševa za smeće (zamjena vrećice, ako je vlasnik pripremi)
 28. Kuhinja:
 29. Čišćenje vanjskih površina ormarića
 30. Brisanje prašine s vidljivih površina (kuhinjski aparati, bijela tehnika)
 31. Čišćenje štednjak i/ili indukcijske ploče
 32. Vanjsko čišćenje nape
 33. Čišćenje sudopera i kuhinjskih pipa
 34. Čišćenje kuhinjskog zida, keramike, stakla
 35. Brisanje prašine s prozorskih polica
 36. Pražnjenje koša za smeće
 37. Usisavanje i pranje podova
 38. Dnevni prostor/i:
 39. Brisanje prašine s vidljivih površina (televizor, slike, hi-fi uređaji, police)
 40. Brisanje prašine sa svjetiljki unutar dosega do 1,8m (lusteri i zidna svjetla)
 41. Brisanje prašine s prozorskih polica
 42. Čišćenje vanjskih površina ormara
 43. Pražnjenje pepeljara, pražnjenje koševa za smeće
 44. Usisavanje i pranje podova
 45. Spavaća/e soba/e:
 46. Spremanje kreveta/promjena posteljine (ako je na raspolaganju, odnosno ako je pripremljena posteljina)
 47. Pražnjenje koša za smeće
 48. Brisanje prašine s vidljivih površina, uključujući dekorativne predmete i prozorsku policu
 49. Čišćenje vanjskih površina ormara
 50. Usisavanje i pranje podova
 51. Hodnici, stubišta u stanu, odnosno kući (unutrašnjost prostora za stanovanje):
 52. Brisanje prašine s vidljivih površina i svih dekorativnih elemenata koji se nalaze u prostoru (npr. vaza s cvijećem, stolac za odmor, regal s knjigama i sl.)
 53. Usisavanje i pranje podova
 54. Dječje sobe, radne sobe, sobe s računalom:
 55. Brisanje prašine sa svih dekorativnih predmeta, polica, regala, slika, svjetiljki i prozorskih polica
 56. Spremanje dječjih kreveta (zamjena posteljine, ako je pripremljena na vidljivom mjestu)
 57. Čišćenje vanjskih površina ormara
 58. Pražnjenje koša za smeće
 59. Usisavanje i pranje podova
 60. Dodatne usluge (usluge koje Korisnik može naručiti uz Usluge)
 61. Unutarnje čišćenje hladnjaka
 62. Unutarnje čišćenje pećnice
 63. Pranje prozora
 64. Dezinfekcija
 65. Popis radova koje Izvođači ne obavljaju, pa se smatra da su izrijekom isključeni iz pojma Usluge:
 66. Dezinficiranje i čišćenje fasada, prozora, stropova koji su izvan uobičajenog dosega 1,8 m
 67. Dezinficiranje i čišćenje stropnih ventilatora
 68. Dubinsko čišćenje mrlja
 69. Uklanjanje građevinskog materijala
 70. Dezinficiranje, čišćenje i održavanje vanjskih površina kao što su garaže, vrtovi, terase, balkoni i sl.
 71. Dezinficiranje i čišćenje nakon soboslikarskih radova, renovacija i sl.
 72. Generalno čišćenje
 73. Unutarnje čišćenje ormara, ormarića i ladica
 74. Podizanje teških predmeta radi čišćenja (npr. kauč, ormar, krevet i sl.)
 75. Parno čišćenje tepiha
 76. Čišćenje roleta

12 .Čišćenje unutrašnjosti radijatora

  1. Čišćenje fuga
  2. Čišćenje filtera kuhinjske nape
  3. Čišćenje električnih uređaja koji se ne nalaze na popisu čišćenja
 1. Narudžba. Korisnik se obvezuje kod narudžbe Usluge ispuniti mrežni obrazac, odnosno Narudžbu na način da istinito i potpuno navede podatke o lokaciji na kojoj usluga treba biti izvršena, a osobito mora istinito i točno navesti:
 2. Površinu nekretnine, koja je predmet Usluge
 3. Željeni termin izvođenja Usluge (datum, sat – predviđeni početak  izvođenja Usluge)
 4. Opseg možebitnih Dodatnih Usluga ili drugog možebitnog dodatnog čišćenja
 5. možebitne druge želje koje ima u vezi s naručenom Uslugom (zabrana otvaranja pojedinih prostorija, uporaba ekoloških sredstava za čišćenje i dezinfekciju koja osigurava Korisnik i sl.)
 6. Aktivacija narudžbe. Narudžba se aktivira tek nakon što Davatelj zaprimi potvrđeno plaćanje (radi izbjegavanja sumnje, odbijena doznaka ne smatra se plaćanjem), što znači:
 7. jedan (1) radni dan nakon plaćanja, ako je plaćanje izvršeno preko PayPala ili kreditnom karticom (najkasnije do 15,00 sati)
 8. jedan (1) radni dan nakon plaćanja, ako je plaćanje obavljeno putem Internet bankarstva (najkasnije do 15,00 sati), ili
 9. do dva (2) radna dana od plaćanja, ako je plaćanje izvršeno preko pošte (korištenjem fizičkog univerzalnog naloga za plaćanje ili nakon 15,00 sati
 10. Plaćanje kao uvjet za pružanje Usluge. Usluga će se pružiti samo pod uvjetom da Davatelj zaprimi Korisnikovu uplatu za naručenu Uslugu  najkasnije četrdeset osam (48) sati prije početka pružanja Usluge.
 11. Raskid ugovora sklopljenog na daljinu u smislu zakona koji uređuje zaštitu potrošača.
 12. Korisnik ima pravo na jednostrani raskid ugovora, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od sklapanja Ugovora, upućivanjem Izjave Davatelju kojom izražava svoju volju za raskid Ugovora. Ako Korisnik koji je izričito zahtijevao izvršenje Usluge prije isteka roka u kojem može jednostrano raskinuti ugovor, jednostrano raskine ugovor, dužan je platiti proporcionalni iznos cijene, razmjerno onome što je Davatelj ispunio Korisniku. U slučaju jednostranog raskida Ugovora, razmjerni dio cijene izračunava se prema punoj vrijednosti pružene Usluge te se pri izračunu neće uzeti u obzir eventualni popusti ili rabati koje je Korisnik ostvario zbog ugovaranja na dulje razdoblje.
 13. U slučaju da je Davatelj u potpunosti ispunio ugovor, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Naručitelja, Naručitelj gubi pravo na jednostrani raskid ugovora iz točke 8.1. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Naručitelj potvrđuje da je upoznat s činjenicom da će započinjanjem izvršenja Usluge prije isteka roka iz točke 1. Naručitelj izgubiti pravo na jednostrani raskid bez obrazloženja.
 14. Otkazivanje ili izmjena narudžbe. Korisnik mora otkazati, odnosno izmijeniti Narudžbu pravodobno, što znači najkasnije dva (2) dana prije početka izvršenja Usluge. U slučaju pravodobnog otkaza Narudžbe, Korisnik ima pravo na povrat cjelokupnog plaćenog iznosa. U slučaju pravodobne obavijesti o promjeni termina Narudžbe, Naručitelj može s Davateljem dogovoriti alternativni termin bez dodatnih troškova. U slučaju zakašnjelog otkaza ili obavijesti o izmjeni Narudžbe, Korisnik je dužan platiti naknadu:
 15. Ako otkaže ili pošalje obavijest o izmjeni Narudžbe manje od 24 (24) sata, a više od dva (2) sata prije izvođenja Usluge, Korisnik je dužan platiti iznos od 70,00 kuna.
 16. Ako otkaže Narudžbu manje od dva (2) sata prije izvršenja Usluge, dužan je Davatelju Usluge platiti pedeset posto (50%) vrijednosti narudžbe, pri čemu se iznos naknade odnosi na naknadu izgubljene zarade Izvođača i organizacijskih troškova.
 17. Plaćanje. Korisnik može izvršiti plaćanje za naručenu Uslugu sljedećim sredstvima plaćanja: Mastercard, Visa, Diners Club, putem usluge PayPal i putem univerzalnog naloga za plaćanje (platni nalog)
 18. Cijene. Sve cijene na mrežnoj platformi Beeping uključuju porez na dodanu vrijednost te su izražene u kunama (HRK). Davatelj zadržava pravo na ponudu akcijskih cijena ovisno o sljedećim okolnostima: površina stana i možebitan izbor Dodatnih Usluga. U slučaju ugovorne obveze Beeping pretplate na cijenu Usluge obračunavaju se dodatni popusti, koji se povećavaju u slučaju dulje ugovorne obveze Beeping pretplate. Cjenik trenutnih cijena za Usluge i Dodatne Usluge objavljen je na mrežnoj platformi Beeping. U slučaju pojedinačne kupnje, svakodobno važe cijene koje su objavljene u trenutku Kupnje.
 19. Izvještaj o obavljenoj Usluzi. Izvođač nakon izvršenja Usluge ispunjava obrazac u kojem navodi što je sve izvršio u okviru Usluge i Dodatnih Usluga te obrazac ostavlja Korisniku na vidljivom mjestu.
 20. Komunikacija između Korisnika i Davatelja
 21. Korisnik i Davatelj u radnom vremenu (radnim danom od 9,00 do 17,00 sati) mogu komunicirati telefonom na broj: 095 3534 574 ili putem e-maila: info@beeping.hr. Davatelj će nastojati odgovoriti na svaku Korisnikovu komunikaciju u najkraćem mogućem roku, ali ne više od 24 sata od primitka Korisnikove komunikacije. Ako rok od 24 sata pada izvan radnog vremena, Davatelj će odgovor dati najkasnije do kraja radnog vremena prvog sljedećeg radnog dana po proteku roka od 24 sata.
 22. Korisnik može s Davateljem komunicirati i putem korisničkog profila na mrežnoj platformi Beeping.
 23. Davatelj
 24. Odgovornosti Davatelja. Davatelj odgovara Korisniku za:
 25. Stručno, kvalitetno i pravodobno izvršavanje Usluge.
 26. Poštovanje Korisnikovih želja, kako su navedene u Narudžbi.

3, Osiguravanje zaštitne opreme i opreme za dezinfekciju i čišćenje, koju Izvođač donosi sa sobom radi izvođenja Usluge (dezinficijensi, sredstva za čišćenje i oprema za čišćenje, npr. spužvice i krpe)

 1. redovna kontrola Izvođača – Davatelj redovno kontrolira jesu li Izvođači osposobljeni za izvršavanje Usluga, jesu li nekažnjavani i sl.
 2. Osiguranje odgovornosti Davatelja. Davatelj ima sklopljeno osiguranje od odgovornosti kod Generali osiguranja s osiguranom svotom od 730.000,00 (sedamsto trideset tisuća) kuna, radi pokrića štete koju bi uzrokovao Izvođač pri izvršavanju Usluge na imovini koja je objekt čišćenja, pri čemu osigurana svota za pojedinačne rizike iznosi 10% (deset posto) navedene osigurane svote. Davatelj ne odgovara za štetu koja bi nastala zbog okolnosti koje nije bilo moguće izbjeći ili ih otkloniti, niti za štetu koja bi nastala krivnjom Korisnika ili drugih osoba u prostorima u kojima se izvodi dezinficiranje i čišćenje. Korisnik je dužan obavijestiti Davatelja o nastaloj šteti sukladno odredbama ovih Općih uvjeta, a Davatelj će Korisniku dostaviti obrazac za ostvarivanje odštetnog zahtjeva u roku od 3 (tri) radna dana od primitka obavijesti o nastaloj šteti. Korisnik mora ispuniti obrazac, te mu priložiti sve dokaze i dostaviti ga Davatelju. Davatelj mora o svakom događaju koji bi mogao rezultirati ulaganjem odštetnog zahtjeva temeljem osiguranja odgovornosti (čak i ako odštetni zahtjev nije najavljen) ispuniti obrazac Prijave štetnog događaja te ga zajedno s dokumentacijom i ispravama dostaviti osiguratelju.
 3. Obrada reklamacija. Davatelj prima reklamacije na e-mail: info@beeping.hr, te ih obrađuje svakog radnog dana od 9,00 do 17,00 sati. Korisnik se obvezuje reklamaciju uložiti najkasnije u roku od dvadeset četiri (24) sata od izvršenja Usluge, pri čemu se smatra da je reklamacija zaprimljena prvi sljedeći radni dan nakon slanja e-maila. U slučaju da je reklamacija osnovana, Izvođač će kompenzirati Korisnika sukladno nastaloj šteti u roku od dvadeset četiri (24) sata od utvrđenja osnovanosti reklamacije, odnosno najkasnije u roku od sedamdeset dva (72) sata od izvršenja Usluge. Obrada reklamacija je povjerljiva.
 4. Poklon bonovi. Poklon bon je izdani elektronički dokument, kojeg izdaje Davatelj nakon primitka uplate Korisnika, te sadrži jedinstveni kod. Kod se može koristiti višekratno, međutim isključivo do unaprijed uplaćenog iznosa. U slučaju da je vrijednost poklon bona manja od Narudžbe u košarici, moguće je izvršiti Narudžbu, odnosno Kupnju, nadoplatom do iznosa u košarici. Neiskorišteni dio poklon bona prenosi se na sljedeću Narudžbu. U slučaju da Korisnik otkaže Narudžbu dva dana prije termina Usluge, poklon bon će mu se refundirati poklon bonom iste vrijednosti, na način da će mu na e-mail biti poslan kod s istim unaprijed uplaćenim iznosom. Poklon bon nije moguće zamijeniti, zahtijevati isplatu njegove novčane vrijednosti niti produljiti rok važenja. Poklon bon ne može se koristiti u kombinaciji s promotivnim kodom.
 5. Promotivni kod. Promotivni kod Davatelj uvodi u sklopu posebnih promotivnih aktivnosti i nagradnih igara. Promotivni kod ne može se kupiti.
 6. Beeping Pretplata
 7. Beeping Pretplata omogućava:
 8. Odabir stalnog Izvođača (osim u slučaju pretplate na čišćenje svaka 4 tjedna) – prema mogućnostima pojedinih Izvođača i Pružatelja. Pružatelj zadržava pravo da Uslugu izvrši zamjenski Izvođač, u slučaju spriječenosti stalnog Izvođača.
 9. Odabir stalnog termina Usluge – prema mogućnostima Izvođača i Pružatelja. U slučaju opravdanih okolnosti (primjerice bolesti Izvođača, nezgoda ili drugih nepredvidivih okolnosti) Pružatelj zadržava pravo promjene termina.
 10. viši stupanj fleksibilnosti pri naručivanju i korištenje osobnog asistenta
 11. odobravanje raznih popusta na količinu
 12. Sklapanje ugovorne obveze. Ugovorna obveza smatra se sklopljenom obavljenom Kupnjom. Cijene i ostali uvjeti Ugovorne obveze smatraju se ugovorenima sukladno sadržaju ponude na dan Kupnje.
 13. Automatska obnova Beeping Pretplate. Beeping Pretplata se automatski obnavlja po isteku Ugovorne obveze, tako da se svaki put obnavlja za daljnjih mjesec dana, osim ako je Korisnik prekine ili otkaže. Za automatski obnovljenu Beeping Pretplatu u pravilu se primjenjuje cijena, koja je važila u vrijeme sklapanja Beeping Pretplate. Pružatelj ima pravo, uzimajući u obzir važeći  Cjenik, izmijeniti cijenu Usluge i kod automatske obnove Beeping Pretplate, o čemu Korisnika mora obavijestiti najkasnije 14 dana prije isteka postojeće Beeping pretplate.
 14. Raskid Beeping Pretplate. Korisnik ima pravo u svako doba zahtijevati raskid Beeping Pretplate. U slučaju prijevremenog raskida Beeping Pretplate, Davatelj ima pravo zahtijevati povrat pogodnosti koje je temeljem Beeping Pretplate odobrio Korisniku, a najviše do iznosa nadoplate koja predstavlja razliku između cijene za jednokratnu Uslugu i cijenu s popustom, koji predstavlja pogodnost zbog sklapanja Beeping pretplate, a prema cijenama koje su vrijedile u vrijeme izvođenja pojedinačne Usluge, kao i manipulativni trošak u iznosu od 250,00 kuna. Raskid je moguće zatražiti i putem korisničkog profila.
 15. Zamrzavanje Beeping Pretplate. Pretplatnički odnos moguće je zamrznuti za razdoblje od jednog (1) mjeseca, ali najviše jednom (1x) u kalendarskoj godini. U slučaju zamrzavanja, pretplatnički odnos se produljuje za razdoblje jednako razdoblju za koje pretplatnički odnos bio zamrznut. Zamrzavanje se može zatražiti putem korisničkog profila.
 16. Otkaz Beeping Pretplate. Korisnik ima pravo u bilo koje doba, nakon isteka pretplatničkog razdoblja, otkazati Beeping Pretplatu. Pretplatnički odnos otkazuje se putem korisničkog profila, najmanje četrdeset osam (48) sati prije isteka pretplatničkog razdoblja (uključujući i razdoblja automatskog produljenja). Otkaz stupa na snagu s danom isteka pretplatničkog razdoblja u kojem je otkaz dan. Iznimno, u slučaju da je otkaz dan u razdoblju manjem od četrdeset osam (48) sati prije isteka pretplatničkog razdoblja, otkaz stupa na snagu krajem sljedećeg pretplatničkog razdoblja.
 17. Terminske varijante Beeping Pretplate
 18. jednom (1x) tjedno,
 19. svaka dva (2) tjedna,
 20. svaka četiri (4) tjedna

Plaćanje Beeping Pretplate. Plaćanje Beeping Pretplate moguće je korištenjem sljedećih sredstava plaćanja: Mastercard, Visa, Diners Club te putem usluge PayPal. Uvjeti plaćanja i troškovi transakcija uključeni su u konačnoj cijeni. Prvo plaćanje, te sva daljnja plaćanja do otkaza, provode se automatski u trenutku obnove obračunskog razdoblja (vrijedi u slučaju plaćanja kreditnim karticama i PayPal). Korisnik će primiti račun u elektroničkom obliku na svoj e-mail.

 1. Ostale odredbe
 2. Poštovanje i zaštita intelektualnog vlasništva. Davatelj je nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na mrežnoj platformi Beeping. Korisnik se obvezuje poštovati Davateljeva prava intelektualno vlasništvo u najširem mogućem značenju te se obvezuje da Davateljevo intelektualno vlasništvo neće neovlašteno koristiti, kopirati, reproducirati, mijenjati, slati običnom poštom ili e-mailom, ni širiti na bilo koji drugi način. Mrežnu platformu Beeping, odnosno njezine dijelove, nije dozvoljeno koristiti u komercijalne, protuzakonite ili bilo koje druge svrhe, osim onih koji su navedene u ovim Općim uvjetima. Zabranjeno je korištenje automatske intervencije, upita ili drugih „botova“ koji automatski prikupljaju podatke s web-stranica, odnosno mrežne platforme Beeping.
 3. Zaštita osobnih podataka. Davatelj pažljivo štiti osobne podatke Korisnika. Sve informacije o zaštiti osobnih podataka Korisnika nalaze se u Općoj uredbi  o zaštiti osobnih podataka.
 4. Konačni dogovor. Ovi Opći uvjeti, zajedno s Cjenikom, Narudžbom i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka predstavljaju konačni i jedini ugovor između Davatelja i Korisnika.
 5. Viša sila. Višom silom smatraju se neočekivani prirodni događaji koji imaju svojstvo elementarne nepogode (poplava, potres, požar, epidemija i sl.) i drugi događaji, koje nije moguće spriječiti, otkloniti ili ih izbjeći, a koji sprječavaju izvršenje Usluge sukladno ovim Općim uvjetima. U slučaju više sile, Davatelj i Izvođač su oslobođeni odgovornosti za štetu zbog neispunjenja Usluge za vrijeme više sile.
 6. Mjerodavno pravo. Na ove Opće uvjete primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.
 7. Rješavanje sporova i sudska nadležnost. Davatelj i Korisnik pokušat će sve sporove koji bi proizašli iz ovih Općih uvjeta, riješiti na miran način. Ako spor ne bi bilo moguće riješiti mirnim putem, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

7. Važenje i izmjene Općih uvjeta. Davatelj ima pravo jednostrano izmijeniti ove Opće uvjete. Zbog redovitih izmjena ovih Općih uvjeta, Korisnik je dužan prije Kupnje pročitati Opće uvjete, jer Kupnjom pristaje na primjenu Općih uvjeta koji su važili u vrijeme Kupnje.

KONTAKT
01 3300 012
info@beeping.hr
PRATITE NAS
POSTANITE ČISTAČ
Imate iskustva u čišćenju? Pridružite nam se.
NAČIN PLAĆANJA
upnIcon paypalIcon mastercardIcon visaIcon dinersIcon
PARTNERI
axaIcon nlbIcon mastercardIcon esifIcon
© 2022 Beeping. Sva prava pridržana